Barang siapa makan barang haram sedang dia lama menjalankan ibadah , maka dia seperti burung merpati yang mengerami telur busuk. Dia telah memayahkan dirinya kerana lamanya diam di tepat padahal tak satupun yang menetas, sebaliknya telur itu keluar menjadi busuk. ___ Ali Al Khawwas

..

5 Makhluk Lagenda Dalam Cerita Rakyat Malaysia Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah (Syurga), mereka kekal di dalamnya. (A-li'Imraan 3:107) .
SUMBER ARKID DI LONDEH KLIK SINI
TV ALHIJRAH     /    TV1  /   TV2    /     TV3   /     NTV7   /    TV9
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. (Al-Baqarah 2:16) .

PANAS>>Ustaz Salman Ali | Ustaz Abu Syafiq

KUASA

SUDAH diberi ingat.... hendak juga.. ikut...

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. (A-li'Imraan 3:149)) . .. Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran). (Al-Baqarah 2:10) . Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur dengan meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.(A-li'Imraan 3:177) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyeksa) kamu?(An-Nisaa' 4:144).

My Blog List

Friday, December 28, 2012

Dato' Shake: Material


Dato' Shake: Material
 
 http://www.datoshake.com/en/biographie-en

Thursday, December 27, 2012

Masuk UMNO Perbuatan Mungkar ..Nik Aziz


Timbalan Presiden PAS di dalam laman web dan penulisannya secara terang mengangkat Imam Syiah sebagai 'idola'nya
Timbalan Presiden PAS di dalam laman web dan penulisannya secara terang mengangkat Imam Syiah sebagai ‘idola’nya

iLMU Jawab Nik Aziz Masuk UMNO Perbuatan Mungkar

Sebelum menghukum orang lain sebagai mungkar, perlu dikeluarkan terlebih dahulu fatwa berkaitan hukum orang Melayu masuk DAP, orang Syiah masuk PAS, Khawarij masuk PAS, dan orang melayu Islam masuk PKR. Jawab semua ini dulu secara terperinci kemudian baru cerita tentang orang melayu masuk Umno.


SELANJUTNYA.. http://ustazfathulbari.wordpress.com/Monday, December 24, 2012

golongan yang berakal itu, adalah dengan cara berilmu mati sebelum mati


 Dato' Dr Haron Din-Kufur Sokong Guna Kalimah Allah
 Kalimah Allah Hak Kristian - Anwar
Benarkah Doa Boleh Mengubah Ketentuan Allah Orang Islam bermegah yang agama kitalah agama yang diterima Allah, tetapi apa yang ternyata di bumi Allah sekarang, bangsa dan agama siapakah yang bergaduh sesama sendiri?, agama siapakah yang berperang sesama sendiri dan agama siapakah yang menghukum kafir kepada sesama Islam?. Cuba jawab, cuba jawab dan cuba jawab?………………………………. Mana satukah yang benar diantara yang benar?. Siapakah diantara kita yang berani mengaku benar?. Sekiranya orang yang berani mengaku yang dirinya benar, merekalah diantara yang paling sesat!. Orang yang boleh mengaku dirinya benar itu, adalah diri mereka yang berakal!. Bagaimana untuk menentukan dirinya orang yang berakal?. Untuk menentukan yang dirinya adalah tergolongan dari golongan yang berakal itu, adalah dengan cara berilmu mati sebelum mati (tauhid).

 klik  seterusnya..
http://makrifattokkenali.com/2012/12/10/manakah-yang-sebanar-benar-benar/

Friday, December 21, 2012

kubur pas berasingan dengan kubur orang islam

PEGANGAN AKIDAH SESAT.PAS PESANAN... hanya orang Islam Yang patut memimpinMengkafirkan Orang-Orang Islam


Tajuk ini hanya bermaksud memberitahu pembaca kaedah­ kaedah yang dibenarkan oleh Islam untuk mengkafirkan orang Islam. Di luar kaedah ini, haramlah hukumnya bagi seseorang Islam itu mengkafirkan saudara se-lslamnya.
Dari kitab Boghyatul Mustarsyidin ( بغية المسترشدين ) pada muka surat 297 baris ke 27 ada menyebutkan begini:
Di antara kaedah-kaedah yang telah dimuafakatkan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah:
1. Mereka yang mengucapkan dua kalimah Syahadah telah dihukumkan sah ke-lslamannya. Di waktu itu ter­peliharalah darahnya dan hartanya. Tidak boleh pula didedahkan keadaan sebenarnya. Juga tidak boleh ditanya­kan maksud sebenar dari apa yang telah dilafazkan.
2. Di antara kaedah-kaedah itu:
a)Bahawa Iman yang boleh menghindarkan seseorang dari kekal dalam neraka ialah iman yang membenarkan ke-Esaan Allah S.W.T dan membenarkan ke-Rasulan Nabi Muhammad S.A.W. Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengiktiqadkan yang demikian sedangkan ia tidak mengetahui selain daripada itu secara terperinci dalam kaedah dan urusan agama, maka selamatlah ia dari kekal di dalam neraka. Sekiranya ia sedar ada sesuatu perkara yang telah diijmakkan oleh para ulama dan telah disampaikan kepadanya secara mutawatir (ramal yang menceritakan kepadanya) maka semestilah ia mengiktiqadkan perkara itu jika ia mampu untuk memahaminya.(Sekiranya tidak mampu kerana kebodohannya maka ia terlepas dari tanggungjawab ini).
b) Sesiapa yang telah menetapkan keimanannya maka tidak boleh dikafirkan dia kecuali setelah ia berkata atau ia beriktiqad dan melakukan sesuatu yang terdapat pada­nya unsur-unsur mendustakan Nabl S.A.W yang mana perkara itu telah diijmakkan oleh para ulama secara mudah sedangkan ia mampu pula untuk memahami per­kara ltu.
Bukan sahaja mendustakan Nabl S.A.W tetapi sekira­nya ia menafikan penyerahan dirinya kepada Allah S.W.T dan Rasul seperti ia meringankan penyerahan tadi dan meringankan isi kandungan AI Quran (maka barulah dikafirkan seseorang itu).
c) Orang yang jahil dan orang yang melakukan kesalahan dari kalangan umat ini tidak boleh dlkafirkan mereka setelah kemasukan mereka dalam Islam (sebagai agamanya). Tidak boleh kita hukumkan dengan perkara­-perkara yang dilahirkan oleh mereka yang menjadikan kafir sehlnggalah jelas baginya dalil-dalil yang mana boleh menjadikan kafir pula orang yang menolak hujah atau dalil itu. Dalil-dalil yang dijadikan hujah itu tidak pula mengandungi kekeliruan yang boleh dluzurkan (diper­tikaikan lagi/dimaafkan).
d) Tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali setelah ia melakukan sesuatu yang telah diijmakkan oleh ulama pengharamannya, atau setelah Ia mengiktiqadkan pengharamannya. Sedangkan ia mengetahui dan meng­iktiqadkan perkara itu haram di ketika ia melakukannya maka tidak boleh dlkafirkan.
e) Seseorang Islam apablla lahir daripada perkara-perkara yang menjadikan ia kafir yang ia tidak dapat mengetahui(makna) rahsia-rahsia sebenar atau ia mengetahui tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa perlakuan itu bukan dari kehendaknya atau ada tanda-tanda yang ia meragui perkara tersebut maka tidak boleh dikafirkan mereka.
Sesiapa yang mengetahui kaedah-kaedah ini nescaya ia mengelakkan (menahan) lidahnya daripada mengkafirkan orang Islam. Sebaliknya ia akan berbaik sangka terhadap mereka. Mereka juga akan menganggap perkataan, per­buatan kaum Muslimin itu mengandungi kebaikan. Teristimewa pula perbuatan yang telah tetap dilakukan oleh para ahli ilmu, jurupendamai dan para pemimpin (perbuatan mereka pada lahirnya bercanggah dengan syariat tetapi pada hakikat mengandungi hikmah dan kepentingan masya akat). lni sepertimana dilakukan oleh Qutubul Haddad melalui ucapan-ucapan, perbuatan dan juga terdapat dalam kitab-kitab karangan mereka dan ungkapan-ungkapan syair yang mereka susun.
Hendaklah kita meyakini bahawa mereka itu benar dan tidak ada keraguan sekalipun mereka itu’tidak mengetahui dalil-dalil kerana kelemahan dan kebodohan mereka. lni tidaklah pula kerana ia tenggelam dalam alam rasa (zauk) dari dialami oleh para Wali sehingga tidak sedarkan diri dan bukan pula kerana kehilangan daya pemikiranya.
Maka orang ramai hendaklah meluaskan masanya seperti yang telah dilakukan oieh para ulama (dalam mengkaji permasalah kafir-mengkafir dan lebih bersikap berhati-hati seperti mana orang-orang yang halus mata hatinya).
Sesiapa yang telah mengetahui dan memahami apa yang telah penulis sebutkan dan faham juga isyarat yang penulis tunjukkan di samping Allah S.W.T juga mahu memeliharanya dari jalan bidaah maka tahanlah lidah dan tulisannya (seperti pendedahan dalam akhbar-akhbar) daripada menuduh dan bertindak terhadap orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah.
Dia tidak akan mengkafirkan orang yang dikatakan Ahlul Qibalah (Muslim). Barangsiapa yang Allah S.W.T kehendaki kesesatan untuknya maka Allah S.W.T akan membiarkan mereka dengan keadaan itu dan mereka pun mengkaji dan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh manusia yang menurut hawa nafsunya.
Selanjutnya kita lihat i dalam kitab Attahzir Minal Ightirari Bimaja Afil Kitabil Hiwar (التحذر من الاغترار بما جاء فى كتاب الحوار )  yang ditulis oleh Syeikh Abdul Hayi Al Umrawi pada muka surat 25 iaitu tentang hukum mengkafirkan seseorang yang tidak kafir. Hadis-hadis Riwayat Imam Malik, Bukhari dan Muslim.

فعنى ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله .ص. اذا قال الرجال لاخيه ياكافر فقد بأبه أحدهما٬ فان

كان كما قال والارجعت عليه

Ertinya:
Dari lbnu Umar, dia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda, “Apabila berkata lelaki kepada saudaranya wahai kafir, maka sesungguhnya telah mengenai salah seorang daripada mereka dengannya, jikalah benar apa yang dikatakan. Jika tidak, kembalilah kekafiran itu kepadanya.”
Ertinya:
Daripada Abu Zarrin bahawa telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, “Barangsiapa menuduh akan seseorang lelaki dengan kekufuran dan dia telah berkata “musuh bagi Allah” melainkan kembali di atasnya.”
Ertinya:
“Dari Abu Hurairah, barangsiapa kata kepada saudaranya, “Hai kafir!” maka telah berlakulah pada salah seorang dari keduanya.”
Bukan sahaja Allah dan Rasul-Nya melarang keras sese­orang lslam itu mengkafirkan seorang Islam yang lain, malah kerajaan kita sendiri pun tidak mahu umat Islam di negara ini kafir-mengkafirkan sesama Islam. Atas dasar ini, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan sebuah buku bertajuk “Penjelasan Mengenai lsu Kafir-Meng­kafir Orang Islam, Jihad dan Mati Syahid”. Kita petik di sini Keputusan Fatwa Rasmi pada muka surat 14:
b) Keputusan Fatwa Rasmi
Mengenai isu dan hukum “takfir” (mengkafirkan orang Islam) ini, pihak berkuasa Agama Islam dalam negara ini iaitu Ahli Jawatankuasa Tetap Agama Bagi Majlis Raja-Raja yang bersidang pada 27hb. – 28hb. Mel, 1963 telah mengeluarkan pendapat seperti berikut:
1. “…Adalah kufur mengkufurkan seseorang Islam itu satu daripada perkara yang dipandang tersangat berat dl dalam agama Islam. Kiranya orang yang dihadapkan kepadanya per­kataan itu tidak tepat sifat-sifat yang menjadikan dia murtad, maka kembalilah hukum murtad itu kepada orang yang berkata itu pula.” -
2. “…Mengikut kitab karangan Syarwani dalam juzuk 9 muka surat 88 ada mengingatkan orang-orang Islam supaya jangan terburu-buru mengatakan kufur kepada seseorang Islam, apatah lagi bagi orang-orang awam sangat tidak digemari mengeluarkan perkataan kufur kepada saudara-saudaranya yang lain.”
3. “…Ahli-ahli Jawatankuasa Tetap Agama Bagi Majlls Raja-Raja menasihatkan lkhwan Muslimin iaitu kalimah kufur mengkufurkan seseorang itu hendaklah dipelihara lldah masing-masing daripadanya samada di dalam kempen­ kempen atau perbualan hari-hari atau lainnya.”
Bila seseorang Islam itu mengkafirkan seorang Islam yang lain, dia sudah menyinggung perasaan agamanya. Di segi perundangan negara kita, perbuatan ini adalah salah dan boleh dihukum di bawah Syeksyen 298 yang menyatakan:
“Barangsiapa dengan sengaja berniat hendak melukakan perasaan agama seseorang menyebut apa-apa perkataan atau membuat apa-apa bunyi dalam pendengaran orang itu atau membuat apa-apa isyarat dalam penglihatan orang itu atau meletakkan apa-apa benda dalam penglihatan orang ltu, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda atau dengan kedua-dua­nya.”
Jelaslah bagi kita bahawa menuduh seseorang Islam itu kafir, syirik dan sebagainya adalah satu fitnah yang besar. Dan kesannya kepada yang kena fitnah adalah juga besar. Yakni bukan sekadar menyinggung perasaan agamanya sahaja.
Sebabnya, kalaulah masyarakat Islam termakan fitnah itu, bererti orang yang kena fitnah itu seumur hidupnya tidak di­terima lagi di sisi masyarakat Islam. Sebab itu AI Quran ada menyatakan:
Maksudnya:

والفتنة أشد من القتل

“Fitnah itu lebih dahsyat dari membunuh.”
-Surah AI Baqarah: 191.
Sebab kalau orang itu dibunuh, kisahnya selesai di situ sahaja. Tetapi si kena fitnah, dia masih hidup untuk menanggung beban fitnah itu seumur hidup. Saya tegaskan bahawa sesungguhnya saya dan ahli-ahli Jemaah Darul Arqam serta pengamal Tariqat Muhammadiah tidak kafir. Begitu juga pendapat-pendapat ulama yang saya telah temui. Alhasil, kemungkinan besar kafirlah orang-orang yang menuduh saya. Kalau begitu terpaksalah saya memulangkan seruan yang di­buat pada saya kepada empunyanya, yakni:
“Kembalilah Ke Jalan Yang Benar.”

( اشهدأن الله اله الا الله وأشهدأن محمد رسولالله )

 

Wednesday, December 19, 2012

Borobudur ... Nabi Sulaiman dan Kota Majapahit

Borobudur ... Nabi Sulaiman dan Kota Majapahit


Borobudur & Nabi Sulaiman 01
Borobudur & Nabi Sulaiman 02
Borobudur & Nabi Sulaiman 03
Borobudur & Nabi Sulaiman 04
Borobudur & Nabi Sulaiman 05
Borobudur & Nabi Sulaiman 06
Borobudur & Nabi Sulaiman 07
Borobudur & Nabi Sulaiman 08
..Borobudur & Nabi Sulaiman 09
Borobudur & Nabi Sulaiman 10
Borobudur & Nabi Sulaiman 11
Borobudur & Nabi Sulaiman 12
Borobudur & Nabi Sulaiman 13
Peradaban Atlantis Nusantara ?
The lost continent of Atlantis is Indonesia ?

KH Fahmi Basya menerangkan teori Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman
BOROBUDUR VERSI AL QURAN

Study Alquran bersama SSQ-DLA (KH. Fahmi Basya)
SAINS SPIRITUAL QURAN

Trans7 DUA DUNIA " Misteri Candi Gedong Songo
Aa Radja Dua dunia Nyi Roro kidul 1

==================================================
Telusuri Kota Majapahit Part 1
Telusuri Kota Majapahit Part 2
Telusuri Kota Majapahit Part 3
Telusuri Kota Majapahit Part 4
Telusuri Kota Majapahit Part 5
Telusuri Kota Majapahit Part 6
Telusuri Kota Majapahit Part 7
lusuri Kota Majapahit Part 8
Telusuri Kota Majapahit Part 9
Telusuri Kota Majapahit Part 10
Telusuri Kota Majapahit Part 11
Telusuri Kota Majapahit Part 12
Telusuri Kota Majapahit Part 13
Telusuri Kota Majapahit Part 14
Telusuri Kota Majapahit Part 15
lusuri Kota Majapahit Part 16
Telusuri Kota Majapahit Part 17
Telusuri Kota Majapahit Part 18
Telusuri Kota Majapahit Part 19
Telusuri Kota Majapahit Part 20

Penyerahan Mahkota majapahit.flv

PENGUMUMAN RESMI KIAMAT 20-12-2012


KIAMAT 2012 DI BUKTI KAN VIA AL-QURAN


Akankah 2012 Kiamat
 
Ramalan Kiamat 2012 Percaya Gak Percaya

 BUKTI.1 KIAMAT 2012 DMSDAY 2012 PROOF

Tuesday, December 18, 2012

Biadab, milisi Syiah Shabihah


Setelah puas menyiksa dan menyembelih para sandera dengan bayonet, milisi Shabihah melindas jenazah mereka dengan truk militer.warga sipil muslim sunni di desa Arthuz Jadidah

Thursday, November 29, 2012

BERITA - sangkakalajari9

http://sangkakalajari9.blogspot.com/?m=1

Tuesday, November 27, 2012

Saturday, November 24, 2012

Tidak Berbangga Melayu Beragama Islam..UFB - Nurul Izzah
  berbeza pimpinan islam di negara jiran kita..


Fitnah: Nurul Izzah saman Utusan Melayu

 KUALA LUMPUR 23 Nov. - Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang juga anak kepada Ketua Umum parti itu, Nurul Izzah Anwar hari ini memfailkan saman terhadap syarikat akhbar Utusan Melayu (M) Bhd. di Mahkamah Tinggi di sini. Saman tersebut membabitkan empat artikel yang disiarkan di akhbar Utusan Malaysia antara 5 dan 7 November lalu yang didakwa oleh Nurul Izzah sebagai memfitnah beliau. Tajuk artikel-artikel tersebut ialah:
* ‘Melayu bebas pilih agama? Rakyat tidak harus dipaksa amal ajaran tertentu - Nurul Izzah Anwar’ diterbitkan di muka hadapan, 5 November.
 * ‘Nurul Izzah cuba gadai Islam, Melayu’ diterbitkan di muka surat lima, 6 November.
* ‘Naib Presiden PKR letak akidah lebih rendah daripada politik’ diterbitkan di muka surat lima, 6 November.
 * ‘Kenyataan Nurul Izzah bertujuan jadikan Malaysia negara pluralisme agama’ diterbitkan di muka surat lima, 7 November lalu. Nurul Izzah selaku plaintif menamakan Ketua Pengarang Kumpulan Utusan, Datuk Abdul Aziz Ishak dan Utusan Melayu sebagai defendan pertama dan kedua. Ahli Parlimen Lembah Pantai tersebut memfailkan saman itu menerusi firma guaman, Tetuan Mohamed Hanipa & Associates di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi di sini. Saman tersebut ekoran daripada kenyataan kontroversi Nurul Izzah sewaktu menjawab soalan seorang ahli Majlis Peguam, Siti Zabedah Kassim dalam satu forum bertajuk ‘Negara Islam: Versi Mana; Siapa Bertanggungjawab?’ di Subang Jaya, baru-baru ini. Nurul Izzah seperti dipetik menerusi laporan portal propembangkang, Malaysiakini berkata: “Apabila anda bertanya saya, tiada paksaan dalam beragama...mengapa sesetengah pihak rasa bersalah, perkara ini (kebebasan beragama) hanya terpakai kepada orang bukan Melayu, sepatutnya diguna pakai secara sama rata." Plaintif dalam pernyataan tuntutan mendakwa kata-kata tersebut secara langsung merujuk kepadanya kerana nama dan jawatannya disebut secara spesifik.  
Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Mahkamah/20121124/ma_01/Fitnah-Nurul-Izzah-saman-Utusan-Melayu#ixzz2DDWTekYS© Utusan Melayu (M) Bhd

Krisis Suriah Palestina Analisis & Slolusi. KH. Hafidz Abdurahman

Habib Umar Hafidz & Habib Ali Zaenal alHamid

Friday, November 23, 2012

Ustaz Haslin Bahrim...Ramai Org Perempuan Ahli Neraka

Ustaz Haslin Bahrim- 3 Perkara Yg Boleh Memusnahkan Manusia
 
Kawal Nafsu | Cerita Bendahari Suka Simpan Duit

Tuesday, November 20, 2012

SIAPA...? Perjuangkan hak privasi gay di Malaysia....

berapa banyak yang sesat dan tidak tahu menilai mana buruk dan benar.. 
 

Participants hold a huge rainbow flag during the Gay Pride Parade at the avenue bordering the beach of Copacabana in Rio de Janeiro, Brazil, 18 November 2012. The parade of gay, lesbian, bisexual and transgendere (GLBT) people was held under the motto 'A heart has no prejudice. Has love'.

A topless activist of the Ukrainian women movement Femen is evacuated by a security man of anti same sex-marriage people during an action against the fierce opposition from the Roman Catholic Church to authorise gay marriage on November 18, 2012 in Paris


Topless activists of the Ukrainian women movement Femen are pushed away evacuated by a security man of anti same sex-marriage people during an action against the fierce opposition from the Roman Catholic Church to authorise gay marriage on November 18, 2012 in Paris.
=============================================


Anwar
Perjuangkan hak privasi gay di Malaysia.

KUALA LUMPUR—Malaysia’s laws on homosexuality need to be amended, says the former deputy prime minister Anwar Ibrahim, whose conviction and nine-year jail sentence for sodomy were recently overturned on appeal.

Anwar, who spent six years in prison on a separate charge of abusing his position to cover up homosexual offenses, spoke out on what he called a “sensitive” issue in an interview.
Anwar, a popular politician who was widely expected to be Malaysia’s prime minister by now, maintained, as he has done since his arrest in 1998, that the charges against him were trumped up to destroy his political career.

But while insisting on his innocence and acknowledging that most people in mainly Muslim Malaysia objected to homosexuality, he said people’s privacy needed to be protected.

“In the general view, among Muslims and many non-Muslims that I know, homosexuality is not accepted,” he said. “Fair enough. But here the question is, how do you use the law and intrude on people’s privacy and their own private choices?
“This is the borderline. I think public display may be objectionable, but I think the laws need to be amended.

“The issue is the invasion of privacy, and we therefore have to design and make sure the law does not involve the overzealous groups trying to push their views or values outside the scope of the law.

“So I think while I endorse the general law against homosexuality—I think it is against Islamic tenets and also the cultural practice here by most Malaysians—I think we have to bear in mind that invasion of privacy is something that we need to look at.”

Anwar’s wife, Wan Azizah Wan Ismail, is a member of Parliament for the opposition National Justice Party set up to press Anwar’s cause after he was fired as deputy by Mahathir bin Mohamad when Mahathir was prime minister. She is the only party member to win a seat in March elections in which opposition parties were defeated by the man who took Anwar’s place as Mahathir’s successor, Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi.
Anwar has said he bears no grudge against Mahathir.

“I think why Mahathir may have had these charges trumped up against me is because there is a general sentiment—and he is right in the sense of a very general sentiment—against homosexual practices,” Anwar said.
Berapa banyaknya yang sesat... mana yang lurus mana yang benar..

Anwar spoke vigorously about domestic and international developments since his imprisonment. He criticized President George W. Bush and his conduct of war but was again cautious when asked about the role played by gay rights issues in the recent U.S. election.
Some commentators have attributed Bush’s re-election in part to his opposition to marriage between homosexuals.

“Gay marriages are going a bit too far,” Anwar said. “I’m a liberal in many ways but I think that is going a bit too far.”

Saturday, November 17, 2012

SIAPA LEBIH ZALIM dan berbohong...Doa solat hajat khusus ..niat ke Putra Jaya... KO BN..BN


Sidang Media TGNA
 
 Bolehkah Mendoakan Kemusnahan Sesama Islam


Gambar Ini Membuktikan Pembohongan Terbesar PAS Kelantan


 


Pembacaan doa berkenaan dilakukan oleh adik Nik Abdul Aziz Nik Mat bernama Nik Razi Nik Mat. Nik Razi ini jugalah yang membentangkan usul mempertahankan tindakan jijik Anwar Ibrahim dalam Muktamar Dewan Ulama PAS di Shah Alam.

Nik Razi bin Nik Mat dilahirkan di Kota Jembal (juga dikenali sebagai Kedai Lalat), Kota Bharu, Kelantan. Pengajian menengahnya bermula di Maahad Muhammadi, Kota Bharu.Setelah itu menyambung pengajiannya ke India di Universiti Darul Ulum, Deoband dengan mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam pengajian Hadith. Pencarian ilmu diteruskan lagi di Universiti Al-Azhar, Mesir dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian Syariah. Selepas itu di Universiti Ain Syams, Kaherah dengan memperolehi Diploma Pendidikan.

Dalam bidang kerjaya, beliau telah berkhidmat di ITM (sekarang dikenali UiTM) Shah Alam sebagai Pegawai Penasihat Agama dari tahun 1983 – 1995. Di Maahad Muhammadi (P) sebagai guru pada tahun 1996, Maahad Muhammadi (L) sebagai Pengetua pada tahun 1997 – 1999 dan Pusat Pengajian Pondok Kandis, Bachok sebagai tenaga pengajar dari tahun 2000 hingga sekarang.

Untuk waktu ini beliau aktif menyampaikan ilmu agama dan menjual beberapa produk tertentu sambil mengutip derma (infaq fi sabilillah) khususnya dari masyarakat Islam dalam usaha merealisasikan sebuah pusat pengajian yang lengkap dengan prasarana dan tenaga pengajar yang berkaliber.
 lihat muslihat PAS, DAP dan KEADILAN...  BERSATU MELAWAN....http://gelombang-rakyat.blogspot.com/2012/11/hina-agama-lagi-anwar-sambut-awal.html

Lihat sahaja gambar tertera di atas. Apa yang cuba diperlakukan Pemimpin ini? Adakah masyarakat Hindu sanggup membenarkan Anwar menghina agama tersebut dengan menjalani aktiviti agama melibatkan seorang individu yang beragama Islam?Anwar - Undang2 Anti-Liwat Lapuk
 
20121110 Cikgu Non belasah kepimpinan PAS


Temubual Bersama Tan Sri Harussani
 TAHNIAH PAS boleh join dan berkerja sama... dengan...


Isu Palestin disebut oleh Presiden PAS, Haji Hadi dan diungkit berkali-kali oleh pembahas. Tapi perspektif PAS bukan atas belas kasihan dan kezaliman terhadap rakyat Palestin di Gaza. 

Dia hanya menggunakan Palestin sebagai contoh untuk PAS berdoa dengan cara menjerit kepada tuhan "KO BN! KO BN!" Kalau benar PAS sedih mengenang nasib saudara seagama kita di Palestin yang ditindas Israel, tiadalah dia kata boleh kerjasama dengan Yahudi. Jangan dia lupa bahawa dia tidak menegur Anwar dilaporkan Wall Street Journal berkata, "I support all effort to support the security of the State of Israel”. 'All effort'. Apakah maksudnya? Ia bermaksud 'segala usaha' dalam Israel melindungi negaranya.

 Ini termasuklah pembunuhan rakyat Palestin. Bagi Israel, usaha ini, iaitu membunuh rakyat Palestin, adalah suatu keperluan bagi mereka dalam menjamin keselamatan Israel kerana orang Palestin dilihat sebagai ancaman kepada keselamatan negara Israel. Maka Israel tidak melihat pembunuhan orang awam adalah suatu perkara yang salah. Kerana orang Palestin adalah ancaman kepada keselamatan negara Israel. Jangan kita lupa kepada Anwar Ibrahim yang secara terbuka dan terangan-terangan menyokong segala tindakan Israel. 

Sebarkan mesej ini. Anwar Ibrahim harus bertaubat. Sambil itu, DAP yang tidak pernah peduli dengan usurusan orang Islam luar negara dan orang Melayu tapi hanya kepentungan kaum Cina yang mahu disama tarafkan sebagai kepentingan bangsa Malaysia, pun pura-pura peka menegnai nasib orang palestin. Nak dekat pilihanraya dan cuba menipu rakyat Islam dengan kononnya menuntut WIsma Putera menyaurakan protes di Bangsa-Bangsa Bersatu. Kenapa tidak mereka kutuk Israel? Sedar tidak, DAP hanya suruh Wisma Putera yang lakukan. 


Dari azali adanya Malaysia, setiap salahlaku Israel akan di protes oleh Malayisa. Tapi mereka mahu Malaysia usahakan usul di Bangsa Bangsa Bersatu dan hadapai telahan kuasa barat yang pro Israel. Niat lah apa mereka nak niat kerana negara asing hormati 'consistency' Malaysia dalam hal antarabangsa dan ia bisa dilakukan. Biar Wisma Putera lakukan yang sebijak-bijaknya dan bukan melayan ahli politik yang tidak tahu apa mengenai hubungan antarabangsa dna diplomasi. Dibelakang dan jauh dari pengetahuan ramai, DAP sebenarnya sudah lama bersekongkol dan berurusan dengan wakil Israel yang berpengkalan di Singapura. 


Lim Guan Eng sendiri sering rapat dan mendapatkan tunjuk ajar dari seorang Yahudi berwarganegara Israel bernama Cohen. Hinggakan ada cerita-cerita bahawa Guan Eng sudah ada rancangan dan buat persetujuan untuk mengadakan hubungan dua hala secara rasmi dengan Israel dan akan dibuka keduataan di Kuala Lumpur. Ada ura-ura juga Guan Eng bersetuju membina pengkalan Navy di Port Dickson.

 Agak susah mahu dipercayai dan terlalu jauh perancangan tapi mungkin yang dapat dilihat adalah untuk kegunaan askar upahan Israel, iaitu Amerika Syarikat untuk mengawal Selat Melaka.    

  sila hadir ke http://theunspinners.blogspot.com/2012/11/palestin-kepura-puraan-pas-dan-dap.html

Friday, November 16, 2012

Orang Melayu Terletak Pada Akidah.. Strategi Musuh

UFB Gesa Nurul Izzah Bertaubat. PAS Berdiam Diri 20121112 Anwar tak endah fitnah keatas Nurul Izzah Zulkifli Nordin Balun Kenyataan Kebebasan Beragama Nurul Izzah Kesinambungan Orang Melayu Terletak Pada Akidah Strategi Musuh Dalam Merusak Ummat berita lain Abby Abadi saman fitnah Utusan Malaysia RM5 Juta Abby Abadi saman fitnah Utusan Malaysia RM5 Juta

Friday, November 9, 2012

melayu bebas...Nurul Izzah


Bukti Nurul Izzah Sokong Gejala Murtad

Hak Kebebasan Beragama, Cubaan Nurul Izzah Suburkan Semula 14 Tuntutan IFC 

Antara tuntutan-tuntutan IFC termasuklah;

- 1. Seseorang anak yang dilahirkan oleh ibubapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam.
 2. Orang-orang bukan Islam yang telah memeluk Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali ke agama asal mereka(murtad) dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang.
 3. Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatutnya dikendalikan oleh mahkamah syariah tetapi dikendalikan oleh mahkamah sivil.
4. Tidak perlu dicatatkan di dalam kad pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam
5. Orang bukan Islam tidak perlu dikehendaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam(murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan tindakan undang-undang.
 6. Seseorang atau pasangan suami-isteri yang menukar agamanya dengan memeluk Islam tidak patut diberikan hak penjagaan anak......


 selanjutnya sini


orang beriman ada cahaya di mukanya...

Wednesday, October 31, 2012

Apa itu Wahhabi

Apa itu Wahhabi 1/3

 

 http://www.akhirzaman.info/yahudi/zionis/2146-agenda-2025-yahudi-illuminatifreemasonary-melenyapkan-indonesia-dan-pakistan.html Instuktur Militer Amerika Sarankan Kota Makkah dan Madinah Dilenyapkan

Seorang instruktur militer Amerika serikat mengajarkan, demi melindungi Amerika, militer Amerika harus melakukan “perang total” terhadap Islam. Ia juga menyerukan penerapan taktik dengan melenyapkan dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, seperti pengeboman Hiroshima Jepang saat Perang Dunia (Hiroshima Tactics). Organisasi Islam terkemuka Amerika Serikat, Council on American-Islamic Relations (CAIR), mendesak Departemen Pertahanan (DoD) Amerika untuk memecat instruktur anti-Islam tersebut. Direktur Eksekutif Nasional CAIR ), Nihad Awad, mengajukan protes keras melalui surat kepada Menteri Pertahanan Amerika, Leon Panetta. Awad menilai, sang instruktur mengajarkan peperangan terhadap Islam. CAIR juga mengingatkan kembali materi anti-Islam pada pelatihan militer yang dirilisWired magazine. Pihak Pentagon sudah menundanya setelah bahan studi yang diposting online menyarankan bahwa kota Makkah dan Madinah mungkin harus dilenyapkan.

baca sumber disini 


Kubah Hijau Masjid Nabi Akan Tinggal Kenangan

sumber  http://idahsalam.blogspot.com/2012/10/kubah-hijau-masjid-nabi-akan-tinggal.html

Lapuran dari akhbar The Independent melapurkan rancangan Arab Saudi untuk meruntuhkan salah satu dari tiga masjid tertua didunia, iaitu Masjid Nabawi sebaik saja berakhirnya musim haji bulan ini. Ia dikatakan dapat menampung jemaah seramai 1.6j orang dan melibatkan perbelanjaan berbillion dolar.

 

Masjid Nabi Bertukar Menjadi Kota Metropolitan Selepas 4 Tahun

Kerja-kerja pembinaan akan bermula sebaik saja musim haji tahun ini berakhir. Ia bakal menjadi bangunan yang dapat menempatkan manusia paling ramai didunia iaitu seramai 1.6j orang jemaah. tetapi kebimbangan telah mula timbul apabila melibatkan kesan-kesan tinggalan terpenting dalam sejarah Islam dirobohkan. Kemarahan telah mula timbul dinegara tersebut apabila kerajaan beraja itu tidak mengendahkan tinggalan sejarah penting didalam projek pembangunan Mekah.


Kubah Hijau Masjid Nabi Akan Tinggal Sejarah


Perobohan kubah hijau masjid Nabawi itu dibimbangi akan menjejaskan makam yang menempatkan Rasulullah s.a.w dan dua sahabatnya iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq r.a dan Saidina Umar Al-Khattab r.a. yang betul-betul terletak dibawah kubah tersebut.
Masjid Ghamama bersebelahan Masjid Nabawi 


 

Antara masjid yang bakal dirobohkan juga ialah Masjid Ghamama yang mempunyai nilai yang amat penting dalam sejarah umat Islam. Setakat ini tidak ada perancangan oleh pihak Saudi untuk memelihara masjid tersebut. Mengikut sejarah, masjid ini dinamakan Ghamama ialah kerana di masjid inilah Nabi s.a.w membuat solat Istiskah (mohon hujan). Perkataan Ghamama bermaksud awan dimana akan muncul secara tiba-tiba dan membawa hujan selepat Nabi s.a.w selesai solat tersebut. Banyak lagi peristiwa sejarah di zaman Nabi s.a.w berlaku di masjid tersebut yang sepatutnya dipelihara oleh pemerintah Islam sebagai pengajaran untuk umat Islam dimasa hadapan. Untuk maklumat boleh rujuk disini http://www.islamiclandmarks.com/saudi/madinah/other/masjid_ghamama.html

Antara pihak yang melahirkan kebimbangan ialah Dr. Irfan al-Alawi dari Islamic Heritage Foundation, beliau menyatakan," Tidak dapat dinafikan Madinah perlu dibangunkan, tetapi cara pihak berkuasa menanganinya adalah amat membimbangkan ". Beliau menyatakan lagi," Terdapat berbagai cara untuk membangunkannya yang boleh mengelak atau memelihara tempat bersejarah dalam Islam tetapi sebaliknya mereka memilih untuk merobohkannya".

Teguran paling keras dibuat oleh Syed Zaid Zaman Hamid seorang penganalisis ketenteraan Pakistan apabila beliau menempelak kerajaan Saud dengan perbuatan syirik apabila berusaha memelihara patung berhala di Madain Saleh tetapi di masa yang sama meruntuhkan masjid-masjid yang dibina oleh para sahabat di sekitar Mekah dan Madinah.


Beliau menggesa supaya umat Islam seluruh dunia mengemukakan bantahan samada bertulis atau sebagainya dimana-mana kedutaannya terhadap tindakan Arab Saudi tersebut. Kata beliau lagi, ini bukan isu mazhab tetapi isu melibatkan sejarah umat Islam, keimanan dan kecintaan terhadap Rasulullah s.a.w dan para tabien yang banyak berjasa terhadap Islam. Apakah sikap umat Islam kalau Yahudi melakukan perobohan terhadap Masjid al-Aqsa, umat Islam akan terus istiharkan perang tetapi apakah kita berdiam diri jika pencapaian umat Islam lebih 1400 tahun dimusnahkan begitu saja tanpa sebarang bantahan?


 
 Papan Iklan Promosi Berhala Madain Saleh terletak diluar Masjid Nabawi. Mereka merasakan sejarah berhala adalah lebih besar berbanding sejarah Masjid Nabi!

Papan Iklan Promosi Berhala Madain Saleh terletak diluar Masjid Nabawi. Mereka merasakan sejarah berhala adalah lebih besar berbanding sejarah Masjid Nabi!
Inikah tanda-tanda kerosakan di Madinah yang dimaksudkan didalam hadis yang diberitahu oleh Rasulullah ini?

Berkata Muadz ibn Jabal r.a: bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda: “Makmurnya Baitul Maqdis merupakan kerusakan bagi Yatsrib(Madinah), rusaknya Yatsrib(Madinah) sebagai tanda dimulainya al-malhamah, dimulainya al-malhamah merupakan pembebasan bagi Qostantinopel, dan pembebasan Kostantinopel sebagai tanda keluarnya dajjal”, lalu Muadz ibn Jabal memukulkan tangannya ke paha atau pundak orang yang sedang diajaknya bicara, sambil berkata: sungguh ini pasti terjadi, sebagaimana pastinya engkau duduk disini.


Hadits Hasan riwayat Abu Dawud
petunjukzaman
-tranungkite-The All Seeing Eyes

Dengan dikemas hiasan Nama-nama Tuhan yang seakan-akan mewakili kalimat-kalimat Tauhid, tapi pada kenyataannya semua mukmin berakal manapun akan tahu bahwa iblis memang tidak pernah menafikan bahwa Allah adalah pencipta dirinya dan Muhammad adalah utusan Yang Maha Kuasa kepada segenap umat manusia. Untuk itu, tulisan-tulisan di atas menara itu tidak menambahkan kejelasan apapun, kecuali semakin nyata dan lengkapnya penghinaan terhadap Allah Swt, Muhammad saww dan Islam.
 

Disamping itu, setiap pengamat nubuat yang mengikuti berita penghancuran situs-situs suci bersejarah di sekitar Mekah teruatam Masjidil Haram belakangan ini termasuk diantaranya rumah Nabi saww dan Sayyidah Khadijah as sendiri, sudah cukup menjadi tambahan bukti bahwa peninggian lafaz-lafaz suci di atas menara setan itu tak lebih hanya kosmetik bagi setiap mata anak Adam yang hatinya hampa dari pemahaman Nama-nama Suci tersebut, kecuali sebatas kaligrafi dan senandung bunyian

 

Tema seputar topik ini pernah saya sampaikan beberapakali dan di dalam beberapa kesempatan dalam kajian kristologi maupun zionologi, yang dalam kesempatan singkat ini tidak mungkin bisa diapaprkan semuanya

Saat ini nama-nama berhala baru zionis sudah berdiri mengitari Mekah dan Madinah, dari Sheraton, Hilton, Ibis, Hyatt, Pizza Hut, Starbuck, dan lain-lain
Dalam 10 tahun ini, Makkah mengalami transformasi yang luar biasa; lokasi Masjidil Haram ditata ulang, dan bermunculan gedung-gedung pencakar langit dan hotel berbintang berkelas internasional


Dalam sebuah tulisan feature, harian The Independent mengupas sisi dalam Kota Suci. “Meski Nabi Muhammad datang untuk menekankan kesetaraan, Makkah berubah menjadi taman bermain bagi kaum kaya dimana kapitalisme secara kasat mata mengaburkan nilai spiritualitas kota,” tulis mereka, mengutip kata-kata seorang kritikus


Harian ini menyoroti, betapa demi membangun kota yang kini ‘serupa Las Vegas’, banyak bangunan bersejarah yang dikorbankan. “Tak ada yang memperjuangkan aksi vandalisme budaya ini,” kata Dr Irfan al-Alawi, direktur eksekutif The Islamic Heritage Research Foundation. “Kami sudah kehilangan 400-500 situs bersejarah. Saya harap belum terlambat untuk menyelamatkan yang tersisa.”


Sami Angawi, pakar arsitektur Islam Arab saudi, sama-sama prihatin. “Ini adalah kontradiksi mutlak untuk sifat Makkah dan kesucian rumah Allah,” katanya kepada kantor berita Reuters awal tahun ini. “Kedua kota [Makkah dan Madinah] secara historis hampir punah. Anda tidak menemukan apa-apa kecuali gedung pencakar langit.”


Kekhawatiran dr Alawi yang paling mendesak adalah ekspansi yang direncanakan senilai miliaran dolar AS dari Masjidil Haram, situs paling suci dalam Islam dimana Kabah berada. Konstruksi resmi dimulai awal bulan ini. Menteri Kehakiman, Mohammed al-Eissa, berseru bahwa proyek ini akan menghormati “kesucian dan kemuliaan dari Masjid Suci, dan demi kepentingan jamaah.”


Area perluasan sekitar 400 ribu meter persegi tengah dibangun untuk mampu meningkatkan daya tampung 1,2 juta jamaah lagi tiap Musim Haji tiba. Pembangunan ini, menurut The Islamic Heritage Research Foundation, bukan tanpa risiko. Lembaga ini menyusun daftar situs sejarah yang terancam diratakan dengan tanah akibat pembangunan ini, termasuk bangunan sisa-sisa peninggalan era Usmaniyah dan Abbasiyah.


Termasuk dalam bangunan yang terancam dihancurkan adalah rumah di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan rumah pamannya, Hamzah, tumbuh.


Argumen yang selalu dikemukakan, tulis The Independent, adalah bahwa Makkah dan Madinah sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Dua belas juta peziarah mengunjungi kedua kota ini setiap tahun dengan jumlah yang diperkirakan meningkat menjadi 17 juta pada tahun 2025.


Tetapi para kritikus khawatir bahwa keinginan untuk memperluas situs ziarah telah memungkinkan pihak berwenang untuk menginjak-injak warisan budaya di daerah itu. Lembaga yang dipimpin Alawi mencatat setidaknya 95 persen bangunan bersejarah yang berusia ratusan tahun telah dibongkar dalam dua dekade terakhir saja.


Kehancuran telah disokong oleh paham Wahabisme.Dengan alasan takut menjadi ajang sirik, bangunan bersejarah diratakan.


Sedikit catatan dari The Independent: Untuk membangun kota pencakar langit di Makkah, sebuah gunung didinamit dan diratakan, menghancurkan Benteng Ajyad di era usmaniyah yang berdiri di atasnya. Lalu, rumah Khadijah istri pertama Nabi telah berubah menjadi blok toilet masjidil Haram, sedang rumah tempat lahirnya bahkan diratakan begitu saja.
Alawi berharap masyarakat internasional ‘terbangun dari tidurnya’ dan melihat apa yang terjadi terhadap warisan sejarah Islam di Makkah. “Kami tidak akan mengizinkan seseorang pun untuk menghancurkan Piramida, jadi mengapa kita membiarkan sejarah Islam lenyap?” katanya
--------------------------
Rumah Kelahiran Nabi Kini adalah Rumah Kumuh Di Megahnya Mekkah

Inilah rumah tempat Rasullullah Muhammad SAW dilahirkan. Lokasinya saat ini
tepat berada di halaman Masjidil Haram dari pintu dekat terminal bus Beberapa jamaah haji hanya geleng-geleng kepala saat melihat rumah yang diceritakan sebagai tempat kelahiran nabi


Mereka menyayangkan tidak adanya perawatan dan perhatian dari pemerintah sebagai situs sejarah Pemerintah Arab Saudi sengaja membiarkan rumah ini dan tetap menjadi perpustakaan yang selalu terkunci karena pemerintah Arab khawatir jika rumah ini dibangun rapi akan dijadikan tempat syirik oleh jamaah haji yang tidak mengerti masalah tauhid.


 

Para jamaah haji selalu menziarahi rumah yang saat ini menjadi perpustakaanMakkatul Mukarramah, namun tidak pernah dibuka dan selalu dikunci.

Rumah Tempat Kelahiran Rasulullah Dipenuhi Coretan.


Rumah yang berukuran sekitar 10X18 meter ini merupakan bangunan terjelek yang ada di sekitar Masjidil Haram. Rumah yang diceritakan sebagai tempat Rasulullah SAW dilahirkan ini tidak dirawat layaknya situs bersejarah yang ada di Indonesia.Konon, pemerintah Arab Saudi sengaja membiarkan rumah ini dan tetap menjadi perpustakaan yang selalu terkunci karena pemerintah Arab khawatir jika rumah ini dibangun rapi akan dijadikan tempat syirik oleh jamaah haji yang tidak mengerti masalah tauhid.


 


“Saya dengar ini dibiarkan begini agar tidak disucikan oleh jamaah haji yang masih belum murni tauhidnya. Begini saja masih banyak jamaah haji dari India, Turki, Bangladesh yang datang berdoa di depan pintu sambil mengusap-usap temboknya,” kata salah seorang petugas kebersihan yang selalu berjaga di sekitar rumah nabi.

Saat wartawan detikcom Muhammad Nur Hayid mendekati rumah tersebut, coretan spidol dan pulpen terlihat di tembok bagian depan rumah yang menjadi saksi lahirnya Rasulullah ini. Berbagai tulisan nama dan doa dari berbagai bangsa dan bahasa terpampang bersama tanda tangannya.

Coretan memenuhi seluruh tembok depan dan sampingrumah kelahiran Rasullullah SAW.
Sebelah kiri rumah tempat kelahiran Rasullullah dijadikantempat menyimpan material seperti semen dll. 

Pemandangan rumah tempat kelahiran Rasullulah dari sebelah kanan yangberbatsan langsung tempat para jamaah haji mengambil air zam-zam dari kran.


 

Pemandangan rumah tempat kelahiran Rasullullah dari bagian belakang yang berbatasan langsung dengan jalan Itulah kondisi rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, rasul pamungkas dari seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menuntun ummat manusia ke jalan tauhid.Bangunan sebelah kiri dari rumah ini dijadikan gudang untuk menyimpan barang-barang yang tak terpakai

Sementara batas bagian kanan langsung berhadapan dengan tempat pengambilan air zam-zam yang disediakan pemerintah Arab. Sementara bagian belakang rumah ini berbatasan dengan trotoar jalan yang dilalui masyarakat yang akan berjamaah ke Masjidil Haram dan mengambil air zam-zam dari keran yang disediakan.Suasana ramai ditambah lagi dari desingan alat-alat berat yang sedang membuldoser daerah yang dulunya disebut pasar seng untuk perluasan halaman Masjidil Hara


Akibatnya debu-debu pun sering mewarnai areal ini jika alat-alat berat itu beroperasi.Beberapa jamaah haji hanya geleng-geleng kepala saat melihat rumah yang diceritakan sebagai tempat kelahiran nabi. Mereka menyayangkan tidak adanya perawatan dan perhatian dari pemerintah sebagai situs sejarah.Menurut buku sirah nabawiah, tempat kelahiran Nabi dulunya dikenal dengan lembah Abu Thalib


Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, rumah ini ditinggali oleh Aqil bin Abi Thalib yang kemudian didiami oleh anak turunannya.Selanjutnya rumah itu dibeli oleh Khizran, istri Harun. Kaum muslimin dari seluruh dunia menghormati rumah ini.


Seorang tenaga musiman (temus) mengaku pernah mendengar tempat kelahiran Nabi itu akan dibongkar. Tujuannya untuk perluasan Masjidil Haram. Namun, entah mengapa, niat pemerintah setempat diurungkan


“Saya dengar, pimpinan negara Islam dunia mengajukan keberatan kepada pemimpin Arab Saudi. Sehingga, ya tempat kelahiran Nabi tetap seperti itu,” kata Anto, temus asal NTB yang sudah puluhan tahun bermukim di Makkah


Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini kini telah diubah menjadi perpustakaan umum. Namun tak semua orang bebas masuk. Pada tahun lalu juga diberlakukan larangan serupa. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya kerusakan pada koleksi buku yang tersimpan di dalamnya
Dahulu, di tempat tersebut, dibangun sebuah masjid oleh Al-Khaizuran, ibu dari khalifah Harun Al Rasyid pada Dinasti Abbasiah. Lantas dihancurkan dan dijadikan perpustakaan umum oleh Syaikh Abbas Qatthan pada 1370 H/1950


Di atas rumah dan bagian depan pintu tertulis huruf Arab Maktabah Makkah al-mukarramah` (Perpustakaan Mekkah al-Mukarramah) . Konon bangunan tempat kelahiran nabi yang sekarang ada tetap berdiri karena atas desakan wali kota Makkah Syaikh Abbas Qatthan yang meminta agar Raja Abdul Aziz mengizinkan ia untuk membangun perpustakaan dan sekarang juga disebut Maktabah Makkah Mukarramah


 

Jannatul Baqi’ SEBELUM PENGHANCURAN (BEFORE) dan SESUDAH PENGHANCURAN (AFTER) oleh Dinasti Saud!

Pengamat Arab Saudi membongkar konspirasi busuk dan terorganisir keluarga Saud untuk menghancurkan peninggalan Islam di kota Mekkah dan Madinah.


Fuad Ibrahim, pengamat Arab Saudi dalam wawancaranya dengan al-Alam memperingatkan rencana keji Riyadh menghancurkan peninggalan Islam di kota suci negara ini. “Dengan berkedok memperluas tempat-tempat suci, pemerintah Arab Saudi berencana menghancurkan seluruh peninggalan Islam di kota Mekkah dan Madinah,” ungkap Fuad


Ia mengkritik kebungkaman negara Arab dan Islam yang menyaksikan kehancuran peninggalan Islam di Arab Saudi. Ditambahkannya, tidak adanya undang-undang yang mencegah aksi Riyadh dan bungkamnya rakyat Arab serta muslim dunia bahkan masyarakat internasional membuat keluarga Saud kian berani menghancurkan peninggalan Islam


Fuad Ibrahim dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peninjauan ulang peran keluarga Saud sebagap pengawas dan pengelola tempat-tempat suci Islam di Arab Saudi. “Kini pun beredar isu penghancuran Masjidil Haram oleh pejabat Saudi dalam koridor program perluasan kota,”ungkap Fuad. Bahkan ia juga memperingatkan adanya rencana pemindahan makam Rasulullah Saw dari Masjid Nabwai dan penghancuran Kubah Hijau yang digelontorkan Bin Atsimain, seorang ulama Wahabi


Sheikh Abdul Naser al-Jabari, dekan Universitas Dakwah Lebanon saat diwawancarai al-Alam mengatakan, rencana perluasan Haramain akan memusnahkan warisan Islam di kota Madinah dan Mekkah. 

Tuesday, October 30, 2012

Monday, October 29, 2012

Over three million Muslims from around the world are expected to perform the upcoming Hajj or pilgrimage

Muslim pilgrims throw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012. Pilgrims pelt pillars symbolising the devil with pebbles to show their defiance on the third day of the hajj as Muslims worldwide mark the Eid al-Adha or the Feast of the Sacrifice, marking the end of the hajj pilgrimage to Mecca and commemorating Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command in the holy city of Mecca. Over three million Muslims from around the world are expected to perform the upcoming Hajj or pilgrimage

Muslim pilgrims arrive to throw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012. Pilgrims pelt pillars symbolising the devil with pebbles to show their defiance on the third day of the hajj as Muslims worldwide mark the Eid al-Adha or the Feast of the Sacrifice, marking the end of the hajj pilgrimage to Mecca and commemorating Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command in the holy city of Mecca. Over three million Muslims from around the world are expected to perform the upcoming Hajj or pilgrimage

Muslim pilgrims pray after they threw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012.

Muslim pilgrims arrive to take part in the "Jamarat" ritual, or the the stoning of Satan, by throwing pebbles at pillars in Mina, near the holy city of Mecca, on October 28, 2012.

Muslim pilgrims wait in the street for their turn to take part in the "Jamarat" ritual, or the the stoning of Satan, by throwing pebbles at pillars in Mina near the holy city of Mecca, on October 27, 2012. Pilgrims pelt pillars symbolising the devil with pebbles to show their defiance on the third day of the hajj as Muslims worldwide celebrate Eid al-Adha or the Feast of the Sacrifice, marking the end of the hajj pilgrimage to Mecca and commemorating Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command in the holy city of Mecca.

Muslim pilgrims throw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012.

two Muslim pilgrim men carry their children on their shoulders as they make their way to throw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 27, 2012.

Muslim pilgrims arrive to throw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012. Pilgrims pelt pillars symbolising the devil with pebbles to show their defiance on the third day of the hajj as Muslims worldwide mark the Eid al-Adha or the Feast of the Sacrifice, marking the end of the hajj pilgrimage to Mecca and commemorating Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command in the holy city of Mecca. Over three million Muslims from around the world are expected to perform the upcoming Hajj or pilgrimage


Muslim pilgrims pray after they threw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012.

Muslim pilgrims pray after they threw pebbles at pillars during the "Jamarat" ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca, on October 28, 2012.

..

Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur dengan meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (A-li'Imraan 3:177) .

LONDEH

LONDEH

BLOG-BLOG PISANG PANAS

ADA LAGI...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

ada di LONDEH2U

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
GAMBAR-GAMBAR pelik yang seakan di londehkan oleh si tukang gambar dan yang pelik-pelik secara semula jadi. x LIVE webcam dimana jua
  • LIVE webcam online (3)
  • LAYAN - Live Image (Webcamera)
  • LAYAN.. live on.. African wilderness! LIVE Safari
  • http://www.justin.tv/wildearthtv/popout
  • Requirements: Windows: Windows Media Player 10 , QuickTime , Flash , Mac OS: Flip4Mac , QuickTime , Flash