Barang siapa makan barang haram sedang dia lama menjalankan ibadah , maka dia seperti burung merpati yang mengerami telur busuk. Dia telah memayahkan dirinya kerana lamanya diam di tepat padahal tak satupun yang menetas, sebaliknya telur itu keluar menjadi busuk. ___ Ali Al Khawwas

..

5 Makhluk Lagenda Dalam Cerita Rakyat Malaysia Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah (Syurga), mereka kekal di dalamnya. (A-li'Imraan 3:107) .
SUMBER ARKID DI LONDEH KLIK SINI
TV ALHIJRAH     /    TV1  /   TV2    /     TV3   /     NTV7   /    TV9
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. (Al-Baqarah 2:16) .

PANAS>>Ustaz Salman Ali | Ustaz Abu Syafiq

KUASA

SUDAH diberi ingat.... hendak juga.. ikut...

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. (A-li'Imraan 3:149)) . .. Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran). (Al-Baqarah 2:10) . Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur dengan meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.(A-li'Imraan 3:177) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyeksa) kamu?(An-Nisaa' 4:144).

My Blog List

Friday, December 28, 2012

Dato' Shake: Material


Dato' Shake: Material
 
 http://www.datoshake.com/en/biographie-en

Thursday, December 27, 2012

Masuk UMNO Perbuatan Mungkar ..Nik Aziz


Timbalan Presiden PAS di dalam laman web dan penulisannya secara terang mengangkat Imam Syiah sebagai 'idola'nya
Timbalan Presiden PAS di dalam laman web dan penulisannya secara terang mengangkat Imam Syiah sebagai ‘idola’nya

iLMU Jawab Nik Aziz Masuk UMNO Perbuatan Mungkar

Sebelum menghukum orang lain sebagai mungkar, perlu dikeluarkan terlebih dahulu fatwa berkaitan hukum orang Melayu masuk DAP, orang Syiah masuk PAS, Khawarij masuk PAS, dan orang melayu Islam masuk PKR. Jawab semua ini dulu secara terperinci kemudian baru cerita tentang orang melayu masuk Umno.


SELANJUTNYA.. http://ustazfathulbari.wordpress.com/Monday, December 24, 2012

golongan yang berakal itu, adalah dengan cara berilmu mati sebelum mati


 Dato' Dr Haron Din-Kufur Sokong Guna Kalimah Allah
 Kalimah Allah Hak Kristian - Anwar
Benarkah Doa Boleh Mengubah Ketentuan Allah Orang Islam bermegah yang agama kitalah agama yang diterima Allah, tetapi apa yang ternyata di bumi Allah sekarang, bangsa dan agama siapakah yang bergaduh sesama sendiri?, agama siapakah yang berperang sesama sendiri dan agama siapakah yang menghukum kafir kepada sesama Islam?. Cuba jawab, cuba jawab dan cuba jawab?………………………………. Mana satukah yang benar diantara yang benar?. Siapakah diantara kita yang berani mengaku benar?. Sekiranya orang yang berani mengaku yang dirinya benar, merekalah diantara yang paling sesat!. Orang yang boleh mengaku dirinya benar itu, adalah diri mereka yang berakal!. Bagaimana untuk menentukan dirinya orang yang berakal?. Untuk menentukan yang dirinya adalah tergolongan dari golongan yang berakal itu, adalah dengan cara berilmu mati sebelum mati (tauhid).

 klik  seterusnya..
http://makrifattokkenali.com/2012/12/10/manakah-yang-sebanar-benar-benar/

Friday, December 21, 2012

kubur pas berasingan dengan kubur orang islam

PEGANGAN AKIDAH SESAT.PAS PESANAN... hanya orang Islam Yang patut memimpinMengkafirkan Orang-Orang Islam


Tajuk ini hanya bermaksud memberitahu pembaca kaedah­ kaedah yang dibenarkan oleh Islam untuk mengkafirkan orang Islam. Di luar kaedah ini, haramlah hukumnya bagi seseorang Islam itu mengkafirkan saudara se-lslamnya.
Dari kitab Boghyatul Mustarsyidin ( بغية المسترشدين ) pada muka surat 297 baris ke 27 ada menyebutkan begini:
Di antara kaedah-kaedah yang telah dimuafakatkan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah:
1. Mereka yang mengucapkan dua kalimah Syahadah telah dihukumkan sah ke-lslamannya. Di waktu itu ter­peliharalah darahnya dan hartanya. Tidak boleh pula didedahkan keadaan sebenarnya. Juga tidak boleh ditanya­kan maksud sebenar dari apa yang telah dilafazkan.
2. Di antara kaedah-kaedah itu:
a)Bahawa Iman yang boleh menghindarkan seseorang dari kekal dalam neraka ialah iman yang membenarkan ke-Esaan Allah S.W.T dan membenarkan ke-Rasulan Nabi Muhammad S.A.W. Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengiktiqadkan yang demikian sedangkan ia tidak mengetahui selain daripada itu secara terperinci dalam kaedah dan urusan agama, maka selamatlah ia dari kekal di dalam neraka. Sekiranya ia sedar ada sesuatu perkara yang telah diijmakkan oleh para ulama dan telah disampaikan kepadanya secara mutawatir (ramal yang menceritakan kepadanya) maka semestilah ia mengiktiqadkan perkara itu jika ia mampu untuk memahaminya.(Sekiranya tidak mampu kerana kebodohannya maka ia terlepas dari tanggungjawab ini).
b) Sesiapa yang telah menetapkan keimanannya maka tidak boleh dikafirkan dia kecuali setelah ia berkata atau ia beriktiqad dan melakukan sesuatu yang terdapat pada­nya unsur-unsur mendustakan Nabl S.A.W yang mana perkara itu telah diijmakkan oleh para ulama secara mudah sedangkan ia mampu pula untuk memahami per­kara ltu.
Bukan sahaja mendustakan Nabl S.A.W tetapi sekira­nya ia menafikan penyerahan dirinya kepada Allah S.W.T dan Rasul seperti ia meringankan penyerahan tadi dan meringankan isi kandungan AI Quran (maka barulah dikafirkan seseorang itu).
c) Orang yang jahil dan orang yang melakukan kesalahan dari kalangan umat ini tidak boleh dlkafirkan mereka setelah kemasukan mereka dalam Islam (sebagai agamanya). Tidak boleh kita hukumkan dengan perkara­-perkara yang dilahirkan oleh mereka yang menjadikan kafir sehlnggalah jelas baginya dalil-dalil yang mana boleh menjadikan kafir pula orang yang menolak hujah atau dalil itu. Dalil-dalil yang dijadikan hujah itu tidak pula mengandungi kekeliruan yang boleh dluzurkan (diper­tikaikan lagi/dimaafkan).
d) Tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali setelah ia melakukan sesuatu yang telah diijmakkan oleh ulama pengharamannya, atau setelah Ia mengiktiqadkan pengharamannya. Sedangkan ia mengetahui dan meng­iktiqadkan perkara itu haram di ketika ia melakukannya maka tidak boleh dlkafirkan.
e) Seseorang Islam apablla lahir daripada perkara-perkara yang menjadikan ia kafir yang ia tidak dapat mengetahui(makna) rahsia-rahsia sebenar atau ia mengetahui tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa perlakuan itu bukan dari kehendaknya atau ada tanda-tanda yang ia meragui perkara tersebut maka tidak boleh dikafirkan mereka.
Sesiapa yang mengetahui kaedah-kaedah ini nescaya ia mengelakkan (menahan) lidahnya daripada mengkafirkan orang Islam. Sebaliknya ia akan berbaik sangka terhadap mereka. Mereka juga akan menganggap perkataan, per­buatan kaum Muslimin itu mengandungi kebaikan. Teristimewa pula perbuatan yang telah tetap dilakukan oleh para ahli ilmu, jurupendamai dan para pemimpin (perbuatan mereka pada lahirnya bercanggah dengan syariat tetapi pada hakikat mengandungi hikmah dan kepentingan masya akat). lni sepertimana dilakukan oleh Qutubul Haddad melalui ucapan-ucapan, perbuatan dan juga terdapat dalam kitab-kitab karangan mereka dan ungkapan-ungkapan syair yang mereka susun.
Hendaklah kita meyakini bahawa mereka itu benar dan tidak ada keraguan sekalipun mereka itu’tidak mengetahui dalil-dalil kerana kelemahan dan kebodohan mereka. lni tidaklah pula kerana ia tenggelam dalam alam rasa (zauk) dari dialami oleh para Wali sehingga tidak sedarkan diri dan bukan pula kerana kehilangan daya pemikiranya.
Maka orang ramai hendaklah meluaskan masanya seperti yang telah dilakukan oieh para ulama (dalam mengkaji permasalah kafir-mengkafir dan lebih bersikap berhati-hati seperti mana orang-orang yang halus mata hatinya).
Sesiapa yang telah mengetahui dan memahami apa yang telah penulis sebutkan dan faham juga isyarat yang penulis tunjukkan di samping Allah S.W.T juga mahu memeliharanya dari jalan bidaah maka tahanlah lidah dan tulisannya (seperti pendedahan dalam akhbar-akhbar) daripada menuduh dan bertindak terhadap orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah.
Dia tidak akan mengkafirkan orang yang dikatakan Ahlul Qibalah (Muslim). Barangsiapa yang Allah S.W.T kehendaki kesesatan untuknya maka Allah S.W.T akan membiarkan mereka dengan keadaan itu dan mereka pun mengkaji dan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh manusia yang menurut hawa nafsunya.
Selanjutnya kita lihat i dalam kitab Attahzir Minal Ightirari Bimaja Afil Kitabil Hiwar (التحذر من الاغترار بما جاء فى كتاب الحوار )  yang ditulis oleh Syeikh Abdul Hayi Al Umrawi pada muka surat 25 iaitu tentang hukum mengkafirkan seseorang yang tidak kafir. Hadis-hadis Riwayat Imam Malik, Bukhari dan Muslim.

فعنى ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله .ص. اذا قال الرجال لاخيه ياكافر فقد بأبه أحدهما٬ فان

كان كما قال والارجعت عليه

Ertinya:
Dari lbnu Umar, dia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda, “Apabila berkata lelaki kepada saudaranya wahai kafir, maka sesungguhnya telah mengenai salah seorang daripada mereka dengannya, jikalah benar apa yang dikatakan. Jika tidak, kembalilah kekafiran itu kepadanya.”
Ertinya:
Daripada Abu Zarrin bahawa telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, “Barangsiapa menuduh akan seseorang lelaki dengan kekufuran dan dia telah berkata “musuh bagi Allah” melainkan kembali di atasnya.”
Ertinya:
“Dari Abu Hurairah, barangsiapa kata kepada saudaranya, “Hai kafir!” maka telah berlakulah pada salah seorang dari keduanya.”
Bukan sahaja Allah dan Rasul-Nya melarang keras sese­orang lslam itu mengkafirkan seorang Islam yang lain, malah kerajaan kita sendiri pun tidak mahu umat Islam di negara ini kafir-mengkafirkan sesama Islam. Atas dasar ini, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan sebuah buku bertajuk “Penjelasan Mengenai lsu Kafir-Meng­kafir Orang Islam, Jihad dan Mati Syahid”. Kita petik di sini Keputusan Fatwa Rasmi pada muka surat 14:
b) Keputusan Fatwa Rasmi
Mengenai isu dan hukum “takfir” (mengkafirkan orang Islam) ini, pihak berkuasa Agama Islam dalam negara ini iaitu Ahli Jawatankuasa Tetap Agama Bagi Majlis Raja-Raja yang bersidang pada 27hb. – 28hb. Mel, 1963 telah mengeluarkan pendapat seperti berikut:
1. “…Adalah kufur mengkufurkan seseorang Islam itu satu daripada perkara yang dipandang tersangat berat dl dalam agama Islam. Kiranya orang yang dihadapkan kepadanya per­kataan itu tidak tepat sifat-sifat yang menjadikan dia murtad, maka kembalilah hukum murtad itu kepada orang yang berkata itu pula.” -
2. “…Mengikut kitab karangan Syarwani dalam juzuk 9 muka surat 88 ada mengingatkan orang-orang Islam supaya jangan terburu-buru mengatakan kufur kepada seseorang Islam, apatah lagi bagi orang-orang awam sangat tidak digemari mengeluarkan perkataan kufur kepada saudara-saudaranya yang lain.”
3. “…Ahli-ahli Jawatankuasa Tetap Agama Bagi Majlls Raja-Raja menasihatkan lkhwan Muslimin iaitu kalimah kufur mengkufurkan seseorang itu hendaklah dipelihara lldah masing-masing daripadanya samada di dalam kempen­ kempen atau perbualan hari-hari atau lainnya.”
Bila seseorang Islam itu mengkafirkan seorang Islam yang lain, dia sudah menyinggung perasaan agamanya. Di segi perundangan negara kita, perbuatan ini adalah salah dan boleh dihukum di bawah Syeksyen 298 yang menyatakan:
“Barangsiapa dengan sengaja berniat hendak melukakan perasaan agama seseorang menyebut apa-apa perkataan atau membuat apa-apa bunyi dalam pendengaran orang itu atau membuat apa-apa isyarat dalam penglihatan orang itu atau meletakkan apa-apa benda dalam penglihatan orang ltu, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda atau dengan kedua-dua­nya.”
Jelaslah bagi kita bahawa menuduh seseorang Islam itu kafir, syirik dan sebagainya adalah satu fitnah yang besar. Dan kesannya kepada yang kena fitnah adalah juga besar. Yakni bukan sekadar menyinggung perasaan agamanya sahaja.
Sebabnya, kalaulah masyarakat Islam termakan fitnah itu, bererti orang yang kena fitnah itu seumur hidupnya tidak di­terima lagi di sisi masyarakat Islam. Sebab itu AI Quran ada menyatakan:
Maksudnya:

والفتنة أشد من القتل

“Fitnah itu lebih dahsyat dari membunuh.”
-Surah AI Baqarah: 191.
Sebab kalau orang itu dibunuh, kisahnya selesai di situ sahaja. Tetapi si kena fitnah, dia masih hidup untuk menanggung beban fitnah itu seumur hidup. Saya tegaskan bahawa sesungguhnya saya dan ahli-ahli Jemaah Darul Arqam serta pengamal Tariqat Muhammadiah tidak kafir. Begitu juga pendapat-pendapat ulama yang saya telah temui. Alhasil, kemungkinan besar kafirlah orang-orang yang menuduh saya. Kalau begitu terpaksalah saya memulangkan seruan yang di­buat pada saya kepada empunyanya, yakni:
“Kembalilah Ke Jalan Yang Benar.”

( اشهدأن الله اله الا الله وأشهدأن محمد رسولالله )

 

Wednesday, December 19, 2012

Borobudur ... Nabi Sulaiman dan Kota Majapahit

Borobudur ... Nabi Sulaiman dan Kota Majapahit


Borobudur & Nabi Sulaiman 01
Borobudur & Nabi Sulaiman 02
Borobudur & Nabi Sulaiman 03
Borobudur & Nabi Sulaiman 04
Borobudur & Nabi Sulaiman 05
Borobudur & Nabi Sulaiman 06
Borobudur & Nabi Sulaiman 07
Borobudur & Nabi Sulaiman 08
..Borobudur & Nabi Sulaiman 09
Borobudur & Nabi Sulaiman 10
Borobudur & Nabi Sulaiman 11
Borobudur & Nabi Sulaiman 12
Borobudur & Nabi Sulaiman 13
Peradaban Atlantis Nusantara ?
The lost continent of Atlantis is Indonesia ?

KH Fahmi Basya menerangkan teori Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman
BOROBUDUR VERSI AL QURAN

Study Alquran bersama SSQ-DLA (KH. Fahmi Basya)
SAINS SPIRITUAL QURAN

Trans7 DUA DUNIA " Misteri Candi Gedong Songo
Aa Radja Dua dunia Nyi Roro kidul 1

==================================================
Telusuri Kota Majapahit Part 1
Telusuri Kota Majapahit Part 2
Telusuri Kota Majapahit Part 3
Telusuri Kota Majapahit Part 4
Telusuri Kota Majapahit Part 5
Telusuri Kota Majapahit Part 6
Telusuri Kota Majapahit Part 7
lusuri Kota Majapahit Part 8
Telusuri Kota Majapahit Part 9
Telusuri Kota Majapahit Part 10
Telusuri Kota Majapahit Part 11
Telusuri Kota Majapahit Part 12
Telusuri Kota Majapahit Part 13
Telusuri Kota Majapahit Part 14
Telusuri Kota Majapahit Part 15
lusuri Kota Majapahit Part 16
Telusuri Kota Majapahit Part 17
Telusuri Kota Majapahit Part 18
Telusuri Kota Majapahit Part 19
Telusuri Kota Majapahit Part 20

Penyerahan Mahkota majapahit.flv

PENGUMUMAN RESMI KIAMAT 20-12-2012


KIAMAT 2012 DI BUKTI KAN VIA AL-QURAN


Akankah 2012 Kiamat
 
Ramalan Kiamat 2012 Percaya Gak Percaya

 BUKTI.1 KIAMAT 2012 DMSDAY 2012 PROOF

Tuesday, December 18, 2012

Biadab, milisi Syiah Shabihah


Setelah puas menyiksa dan menyembelih para sandera dengan bayonet, milisi Shabihah melindas jenazah mereka dengan truk militer.warga sipil muslim sunni di desa Arthuz Jadidah

..

Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur dengan meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (A-li'Imraan 3:177) .

LONDEH

LONDEH

BLOG-BLOG PISANG PANAS

ADA LAGI...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

ada di LONDEH2U

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
GAMBAR-GAMBAR pelik yang seakan di londehkan oleh si tukang gambar dan yang pelik-pelik secara semula jadi. x LIVE webcam dimana jua
  • LIVE webcam online (3)
  • LAYAN - Live Image (Webcamera)
  • LAYAN.. live on.. African wilderness! LIVE Safari
  • http://www.justin.tv/wildearthtv/popout
  • Requirements: Windows: Windows Media Player 10 , QuickTime , Flash , Mac OS: Flip4Mac , QuickTime , Flash